Technické zhodnocení LC Ke krmelci

Termín realizace v roce 2017.