Chodník v Hlinsku, 2. část

Termín realizace v roce 2019 a 2020.