Rozšíření části MK a úprava plochy v Jateční ulici, Třeboň

Termín v roce 2023