Chodník Horní Planá

Termín realizace v roce 2017.