Chodník Vrábče

Fotogalerie v průběhu realizace stavby v roce 2015.