Jiří Jokl působí na trhu od roku 1995. Firma se věnuje činnosti dopravního stavitelství v oblastech provádění zemních prací, pozemních komunikací a zpevněných ploch, provádění inženýrských sítí - kanalizační stoky, vodovodní řady a autodopravě.

Naše činnost:

  • výstavby a rekonstrukce chodníků ze zámkové či kamenné dlažby
  • asfaltové komunikace
  • parkoviště
  • překopy a přípojky
  • propustky a odvodňovací stoky
  • výstavba a rekonstrukce polních a lesních cest
  • kanalizace a vodovod
  • terénní úpravy
  • opěrné zdi
  • autodoprava